Home » 2012 » April » 28 » Шалгалтын билет
1:38 PM
Шалгалтын билет
Физикийн шалгалтандаа сайн бэлтгээрэй! 

Билет 1

1.Хөдөлгөөн, траектор түүний ангилал, хурд хурдыг хэмжих нэгж, хурд хугацааны хамаарал

2.Нар,сар хиртэх үзэгдэлийг тайлбарла

Билет 2

1.Хурдатгал хэмжих нэгж, хурдатгал хугацааны хамаарал

2. Гүдгэр толинд дүрс байгуулах

Билет 3

1.Нарны аймгийн гарагууд

2.Дамжуулагчийн цуваа ба зэрэгцээ холболт

Билет 4

1.Од, одны өнгө ангилал

2.Цахилгаан хэлхээ холбох

Билет 5

1.Хүч, хүчийг дүрслэх нэгж, хэмжих багаж, хүчийг нэмэх

2.Соронзон орны хүчний шугамыг үзүүлэх

Билет 6

1.Хүчний төрлүүд, үрэлтийн хүч, уян харимхайн хүч, деформац

2. Хүнхэр толинд дүрс байгуулах

Билет 7

1.Хүндийн хүч, биеийн жин, чөлөөт уналт, жингүйдэл

2.Вольтметр ба Амперметрийг хэлхээнд холбох

Билет 8

1.Механик ажил, чадал, АҮК

2.Зөв биш хэлбэртэй биеийн эзэлхүүнийг хэмжих

Билет 9

1.Хялбар механизм, хөшүүрэг, эргэвч

2.Биеийн массыг хэмжих

Билет 10

1.Механик энерги хадгалагдах хууль

2.Дулаан дамжуулалт багажийг тайлбарлах

Билет 11

1.Импульс, импульс хадгалагдах хууль

2.Хөшүүргийн тэнцвэрийн нөхцөл

Билет 12

1.Даралт, даралтын хүч, даралтын нэгж

2.Хүнхэр толинд дүрс байгуулах

Билет 13

1.Хий, шигэний даралт

2.Гүдгэр толинд дүрс байгуулах

Билет 14

1.Архимедын хүч, хөвөх живэх нөхцөл

2.Хавтгай толинд дүрс байгуулах

Билет 15

1.Бодисын бүтэц, бөөмсийн харилцан үйлчлэл, дулааны хөдөлгөөн, температур, C, T, F холбоо

2.Бие цахилгаанжих үзэгдлийг туршлагаар тайлбарлах

Билет 16

1.Бодисын агрегат төлөв, хатуу, шингэн, хийн төлвийн онцлог шинжүүд

2.Солонго үүсгэх, солонгын өнгийн дараалал алдагдахгүйн учир

Билет 17

1.Агрегат төлөвийн хувирал

2.Нүдний бүтэц, харааны шил

Билет 18

1.Дулаан тэлэлт, хатуу биеийн дулаан тэлэлт, шугаман тэлэлт

2.Хавтгай биеийн хүндийн төвийг тодорхойлох

Билет 19

1.Дулаан шилжилт

2.Цахилгаан соронзон индукцийн үзэгдэл

Билет 20

1.Дулааны хөдөлгүүр

2.Хатуу биеийн даралтын хүчийг хэмжих

Билет 21

1.Цахилгаан цэнэг, атомын бүтэц, цахилгаанжих

2.Шингэний гүний даралт

Билет 22

1.Цахилгаан орон дүрслэх, цэнэгүүдийн харилцан үйлчилэх хүч

2.Биеийн эзэлхүүнийг олох

Билет 23

1.Цахилгаан гүйдэл, гүйдлийн хүч, хэмжих нэгж, багаж

2.Хүчийг хэмжих

Билет 24

1.Цахилган хэлхээ, түүний элементүүд

2. .Дулаан дамжуулалт багажийг тайлбарлах

Билет 25

1.Цахилгаан хүчдэл, нэгж, хэмжих багаж

2.Үрэлтийн хүчийг тодорхойлох

Билет 26

1.Омын хууль, эсэргүүцэл, нэгж

2.Цуглуулагч линзэнд дүрс байгуулах

Билет 27

1.Тогтмол соронзон орныг дүрслэх, хүчний шугам

2.Сарниулагч линзэнд дүрс байгуулах

Билет 28

1.Гэрлийн цацрал, гэрэл ойх, ойлтын хууль, толь

2. Цахилгаан хэлхээ холбох

Билет 29

1.Гэрлийн хугарал, хугарлын хууль, линз

2.Дулааны хөдөлгүүрийн бүтэц, ажиллах зарчим

Билет 30

1.Хэдбэлзэл, долгион, дуу авиа орчинд тархах

2.Бахьны физик шинж чанарыг тайлбарлах

Category: Хичээл | Views: 1024 | Added by: suzuran | Rating: 4.0/4
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]